Laureat konkursu na najlepszych polskich eksporterów

Firma Vistar laureat konkursu na najlepszych polskich eksporterów do Francji za 2011 rok. Wybór dokonano w oparciu o analizę wyników sprzedaży za poprzedni rok, wielkości wolumenu i dynamikę eksportu przedsiębiorstw w poszczególnych branżach.
Wręczenie nagród odbyło się w Ambasadzie RP w Paryżu.